Pediatrische revalidatie

Wanneer we spreken over de motorische ontwikkeling van het jonge kind wil dat zeggen dat je kindje leert rollen, zitten, kruipen en stappen. Ideaal gezien gebeurt dat in deze volgorde en lukt dit binnen de eerste 18 maanden.

Omwille van verschillende redenen kan deze motorische ontwikkeling verstoord geraken. Dit kan zonder enig aanwijsbare reden zijn (= ideopathisch)

pediatrische revalidatie 09In dit geval zorgt ons team voor een minimale motorische stimulatie, waardoor je kind weer mooi kan aanpikken met de leeftijdsgenootjes. Soms is er echter een dieperliggende oorzaak waarvan we weten dat die voor eventuele ontwikkelingsproblemen kan zorgen (prematuriteit, moeilijke bevalling, infecties, hersenbloedingen,…). Dan heeft het kindje motorische stimulatie nodig om enerzijds ervoor te zorgen dat het zo goed en zo snel mogelijk weer mee kan met de leeftijdsgenootjes en anderzijds om de gevolgen van de motorische beperkingen zo klein mogelijk te maken. Hierin speelt de kinderkinesitherapie een cruciale rol. De kinderkinesist volgt deze motorische ontwikkeling nauwgezet op en stimuleert het kind waar nodig is en adviseert de omgeving om een optimaal milieu te creëren om in te ontwikkelen.

Uiteraard stopt de motorische ontwikkeling van het kind niet bij het leren stappen. Erna zijn nog zoveel mijlpalen die behaald moeten worden, vb. traplopen, springen, fietsen,… Ook hier zorgt de kinderkinesist ervoor dat dit zo optimaal mogelijk gestimuleerd kan worden.

Afhankelijk van waar de oorzaak ligt kan de behandeling variëren. Er bestaat geen standaard behandeling aangezien er ook geen standaard kind bestaat. Met andere woorden: de kinesitherapie van ieder kind is uniek en aangepast aan de noden en behoeften van dit kind.

 

Wie kunnen we helpen?

pediatrische revalidatie 05Vroegbegeleiding

Bij de vroegbegeleiding van het kind (0-2 jaar) kan je de motorische ontwikkelingsproblemen in grote lijnen onderverdelen in volgende groepen:

 

 • het asymmetrische kind (voorkeurhouding, afgeplat hoofdje/plagiocephalie, scheef nekje/torticollis,…)
 • kindje met bijzondere voortbewegingsvormen (sluipen, billenschuiven,…)
 • kinderen met mentale achterstand
 • te slappe kindjes (hypotonie)
 • prematuur geboren kindjes
 • centraal neurologische aandoeningen (CP)
 • plexus brachialis letsel (= Erbse parese)
 • open ruggetje (spina bifida)
 • orthopedische problemen

Algemeen

We kunnen ALLE kindjes met (zwaardere) motorische ontwikkelingsproblemen indelen in 4 grote doelgroepen:

pediatrische revalidatie 10

 • neurologische aandoeningen: Charcot Marie Tooth, spina bifida,…
 • neuromotorische aandoeningen: CP, SMA,…
 • spieraandoeningen: spierdystrofie van Duchenne, Becker’s spierdystrofie,…
 • orthopedische aandoeningen: scoliose, Leg-Calvé-Perthes,,…
 • reumatoïde aandoeningen: juveniele reumatoïde arthritis, lupus,…

 

 

 

Therapie:

Bij de pediatrische revalidatie hebben we altijd als basis doelstelling de normale motorische ontwikkeling en het normaal motorisch bewegen volgen. Wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk deze ontwikkeling te volgen, alsook het kwalitatief zoveel mogelijk benaderen van een normaal bewegingspatroon. De redenering hierachter is dat wanneer je de juiste bewegingspatronen gebruikt je ook een goede basis hebt om de volgende mijlpalen mooi te bereiken. Indien dit niet mogelijk is door de beperkingen die in de loop van de jaren zijn ontstaan proberen we het maximaal mogelijke te stimuleren opdat de gevolgen van de beperkingen zo minimaal mogelijk zijn.
Binnen de pediatrische revalidatie zijn er verschillende strekkingen die gevolgd kunnen worden bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling.

 

NDT (neuro developmental treatment)/ Bobath therapie.

Bobtaththerapie wordt voornamelijk gebruikt bij kinderen met neuromotorische ontwikkelingsproblemen. In eerste instantie gaan we via een uitgebreide observatie vaststellen wat het kind kan en hoe het dit uitvoert. Van hieruit kunnen we afleiden welke spieren (over)actief zijn. We gaan dan de tonus van deze spieren proberen te normaliseren door middel van het faciliteren, stimuleren en inhiberen. Dit kunnen we bekomen door passief te positioneren ofwel actief aan de hand van analytische of functionele oefeningen met of zonder het hands on begeleiden van de therapeut. Omdat het zenuwstelsel plastisch is, is vroegtijdige behandeling en herhaling heel belangrijk.
De kinesitherapeut staat ook in bij de opvolging van eventuele hulpapparatuur (beugels, sta-apparaten, strekkers,...)

link: www.bobath.be

Reflexintegratie.

Wij worden allemaal geboren met primitieve reflexen. Deze hebben als doel ons te beschermen tegen stress of te overleven. Tijdens onze groei, in de baarmoeder en de latere jaren, gaan we vanuit deze reflexen meer en meer bewust bewegen. Onze reflexen vormen dus de bouwstenen van alle aangeleerde bewegingen en vaardigheden. Ze worden door rijping van de hersenen en bewegingservaring meer en meer onderdrukt en overgenomen door doelbewuste bewegingen (maar ze blijven steeds onderliggend aanwezig!). Indien er zich stressvolle situaties (prematuriteit, infectie,...) voordoen kan het zijn dat de baby/kind bepaalde reflexen behoudt of er in vervalt. Hierdoor kunnen er niet efficiënte of zelfs abnormale bewegingspatronen ontstaan.
Door aan reflexintegratie te doen binnen onze therapie gaan we deze weer op punt te stellen zodat het kind ze op de juiste manier aanspreekt wanneer nodig en om een goede bouwsteen te hebben op het verdere doelgerichte bewegen.

link: www.masgutovamethode.nl

Vojta therapie.

Vojta therapie is een vorm van neuromotorisch stimuleren waarbij we het centrale zenuwstelsel beïnvloeden via uitgelokte reflexen. Bij het uitvoeren van deze therapie is het heel belangrijk dat het kind in een goede uitgangshouding ligt waarbij 1 of meerdere zones nodig zijn om beweging uit te lokken en waarbij we vertrekken vanuit een vast punt.
Bij het gebruik van Vojta therapie proberen we een juist lichaamsschema te bekomen, voorwaarden te scheppen voor een functionele houding en beweging en het kan ook gelden als voorbereiding op andere therapieën
Vojta is een vorm van therapie waarbij we het kind in een zeer vroeg stadium kunnen aanzetten tot een juiste beweging. Van hieruit dat het kind stilletjesaan tot een juist lichaamsschema komen en deze (reflexmatige) bewegingen vormen dan de voorloper van verder doelgericht bewegen.

link: www.vojta.com