Hoe gaan we te werk

Een eerste afspraak wordt steeds telefonisch vastgelegd, ofwel bij Kristien (089/30.74.16) ofwel bij Kristel (089/69.09.09)

Voor deze eerste afspraak wordt een uur voorzien om kennis te maken met (eventueel) beide ouders en het kind. We hebben dan voldoende tijd om te luisteren naar de hulpvraag en om info te krijgen over het kind en de omgeving die noodzakelijk zijn voor het probleem en de hulpvraag. We gaan ook al naar het kindje kijken om een eerste indruk te krijgen. Verder overlopen we dan ook de afspraken die binnen de praktijk gehanteerd worden.

De volgende afspraken worden, afhankelijk van de hulpvraag, gebruikt om de kindjes te observeren en te testen om zo een objectief en totaal beeld van de problematiek te krijgen.

 

De resultaten van deze testen worden uitgebreid besproken met de ouders om tot een juist behandelplan te kunnen komen. Indien nodig wordt het kindje met de resultaten van de testen doorverwezen naar de specialist.

 

Er wordt ook, indien gewenst, tijd vrijgemaakt voor communicatie met andere betrokken partijen: artsen, scholen, CLB, andere hulpverleneners,...

 

Vanaf dan kunnen we starten met de therapie: deze duurt 30 min of 60 min per sessie, afhankelijk van de problematiek, van het kind.

 

Ons uiteindelijk doel is steeds om met een gerust hart en duidelijke informatie te kunnen starten met deze therapie waarbij we in de beginfase heel veel aandacht besteden aan het welbevinden van het kind, want een kind dat zich goed voelt zal ook beter reageren en presteren!

 

Uiteraard wordt er regelmatig een herevaluatie gemaakt om zo de vorderingen objectief te kunnen meten en de therapie indien nodig te kunnen aanpassen